Stressfri ferie med kjærasten

Å reisa kan opplevast som ei vitamininnsprøyting for forholdet – eller som ein slitsam stresstest. Me gjev deg tipsa frå ekspertane for ein god kjærastetur.

AV Axel Munthe-Kaas Hærland, NTB-NPK
Publisert


Tre tips for konflikthandtering på kjærleiksferie

  • Alt treng ikkje å seiast høgt.. Når du tek deg sjølv i å irritera deg over partnaren din, prøv å halda munnen lukka, trekk pusten djupt inn, sjå deg sjølv utanfrå og spør deg sjølv «kva gjer eg for å vera ein god partnar i ferien»?
  • Ikkje ver redd for å bruka delar av dagen frå kvarandre. Understrek at det ikkje handlar om han/henne ved å vera merksam når de er saman, og stadfest i ord og handling kor viktig den andre er. Ver  heller er spørjande enn krevjande når ein skal avklara tidspunkt og varigheit.
  • Avgrens alkoholinntaket. Ei flaske god vin kan forsterka den gode stemninga, men blir det for mykje vin, kan det stikk motsette skje. I tillegg har du mindre overskot dagen etter til å bruka etterlengta ferietid på ein gjevande måte.

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.