STATSBUDSJETTET 2020 - SAMFERDSEL (Hardangerbrua, K5)

Skal betala ned bompengegjeld på Hardangerbrua

Det blir lagt fram framlegg om å auka tilskotet til reduserte bomtakstar utanfor byområda til 1,4 mrd. kr. Auken er på nærare 870 mill. kr frå saldert budsjett 2019.

AV Bjørn Sandnes
Publisert
Oppdatert:


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.