Verdidebatt på Voss:

Rørande semje mellom partia

Bortsett frå kristen friskule, var det ikkje mykje usemje å spora då Kristent Kontaktforum inviterte til verdidebatt.

AV Bjørn Sandnes
Publisert
Oppdatert:


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.