ARE KALVØNyhende

Nytta Are Kalvø som inspirasjon i krav om nynorske læremiddel

«Eg kjenner ein som bytte frå nynorsk til bokmål då han byrja på vidaregåande. I dag er han einsam, ugift, arbeidslaus, alkoholisert og ute av stand til å gjere greie for seg. Dessutan ser han ikkje ut. Luktar gjer han også».

AV Jan-Egil Dyvik
Publisert
Oppdatert:


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.