TV-aksjonen 2019:

– Me gjev til ei god sak

Vossingane stiller mannssterke som bøsseberarar sundag.

AV Stine Strand Carlsen
Publisert
Oppdatert:


CARE

  • Ein av verdas største hjelpeorganisasjonar.
  • Har fokus på kvinneretta hjelp i u-land.
  • Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og gjer hjelpearbeid i over 70 land.
  • Vart stifta i New York 1945, og dreiv etter andre verdskrigen naudhjelp til det krigsherja folket i Europa.
  • Jobbar i dag spesielt med å gje kvinner kunnskap, styrke og moglegheit til å klara seg sjølve.

Kjelde: snl.no, care.no

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.