KOMMA I GANGNyhende
Ordet fritt:

K5 og vegen Arna-Trengereid

Dersom vi skal nå dei klimamåla som er sett og gjere alvor av det mykje omtala grøne skiftet, er det nødvendig å prioritere kollektivtrafikken framfor bygging av firefelts motorvegar.

AV
Publisert


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.