Gamle båtar om igjen

Rundt om i landet skal gamle tradisjonsbåtar byggjast til glede for nye generasjonar.

AV NPK-NTB-Kjersti Busterud
Publisert


Prosjekt som har fått støtte

 • Nordfjordbåt – bygging og bruk: Treårig prosjekt der det blir bygd tre nordfjordbåtar. Søkjar: Nordfjord folkemuseum
 • Nersetterbåten frå Drammensvassdraget: Toårig prosjekt der det blir bygt fem båtar. Søkjar: Nedre Eiker kommune og Drammen kommune
 • Kyrkjebåt: Bygging av ein kopi av tradisjonell kyrkjebåt frå Hardanger (tiæring). Søkjar: Hardanger Fartøyvernsenter v/småbåtverkstaden
 • Den grøne bybåten: Bygging av ein kopi av tradisjonell børsabåt frå 1920-talet. Søkjar: Båtskott trebåtbyggeri i Rissa
 • Jektebåt: Det skal byggjast tre spissbåtar av Rana-typen. Søkjar: Båtbyggjar Ulf Mikalsen på Kjerringøy
 • Nordlandsbåtar som klassesett: Toårig prosjekt. Det skal byggjast tre nordlandsbåtar, og éin skal setjast i stand. Søkjar: Båtbyggjar Kai Linde i Rognan
 • Sørlandssjekte: Det skal byggjast éi open sørlandssjekte. Søkjar: Bragdøya kystlag
 • Tradisjonsbåtar i Nordhordland: Det skal byggjast to tradisjonsbåtar. Søkjar: Kvernbit IL
 • Åfjordsseksring: Det skal byggjast éin åfjordsseksring. Søkjar: Fosen folkehøgskule
 • Bindalsfæring: Det skal byggjast éin bindalsfæring. Søkjar: Båtbyggjar Peder Øystein Slåttøy
 • Meir ut på fjorden!: Prosjektet går ut på å skapa eit breitt nettverk for å auka bruken av kystlaget sine sognebåtar på Nærøyfjorden. Søkjar: Indre Sogn kystlag
 • Båtbygging og kunnskapsoverføring i Porsanger: Treårig prosjekt der det blir bygd fire spissbåtar. Søkjar: Mearrasámi diethoguovddáš – Sjøsamisk kompetansesenter
 • Prambygging på Risør trebåtfestival: Kortkurs der det blir bygd tre prammar. Søkjar: Risør trebåtfestival
 • Geitbåtmuseet: Bygging av ein treroms geitbåt. Søkjar: Geitbåtmuseet avdeling Husasnotra
 • Lauvålibåt i Gausdal: Bygging av ein lauvålibåt. Søkjar: Gausdal husflidslag og Gausdal historielag
 • Robust robåt: Bygging av ein friborda oselvarfæring. Søkjar: Askøy kystlag
 • Brødrene Marcussen gigg: Bygging av ein gigg. Søkjar: Dypvåg totaktklubb
 • Skulefæring: Bygging av ein lokal færing. Søkjar: Ørskog skule
 • Rogalandsbåtar: Toårig prosjekt der det blir bygd to rogalandsbåtar. Søkjar: Leirong kystlag og Ytre Ryfylke kystlag
 • Bybåt Bergen: Bygging av ein seksæring. Søkjar: Sandviken kystlag, Bergen kommunale Kystkultursenter og Noregs fiskerimuseum
 • Båtkurs: Bygging av kutterjolle til roing. Søkjar: Hitterøy kystlag
 • Snidbetning: Treårig prosjekt der det blir bygd ein femrøring. Søkjar: Stiftinga Sunnmøre museum
 • Spisse Ersfjordbotn: Bygging av ein spisse. Søkjar: Bjørns naust
 • Leirskuleprammar: Bygging av fire Skåtøy-prammar. Søkjar: Knattholmen leirskule
 • Strandebarmarar: Bygging av to færingar. Søkjar: Universitetet i Søraust-Noreg
 • Seksringar: Bygging av to nordlandsseksringar. Søkjar: Salta kystlag
 • Tradisjonsbåtopplæring: Bygging av ein nordlandsbåt. Søkjar: Grøtavær leirskule
 • Sørlandsprammen: Bygging av tre Agder-prammar. Søkjar: Båtbyggjar John A. Andersen

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.