JERNBANENyhende
Ordet fritt:

En bedre Bergensbane

– Regjeringen er godt i gang med byggeplaner for Ringeriksbanen. Vi har brukt rundt 800 millioner kroner på å gjøre prosjektet byggeklart.

AV
Publisert
Oppdatert:

Det er et klart tegn fra regjeringen om at prosjektet skal bygges. Likevel fortsetter Voss Senterparti ved Vidar Skeie å hevde det motsatte (Hordaland 4.august).

Man kan spørre seg om motivasjonen. Bedre infrastruktur er etterlengtet fra både innbyggere og næringsliv. Mange bedriftsledere og grundere jeg treffer vektlegger dette tungt når nye investeringer vurderes. Hvorfor velger Senterpartiet til stadighet å svartmale utviklingen i Distrikts-Norge fremfor å peke på hvordan konkurranseevne og bokvaliteter stadig bedres?

Tilsvarende påstander fremsettes om ny Vossebane, som Senterpartiet også later som er lagt på is. Faktum er at dagens regjeringen bevilger penger til prosjektet og har fagfolka i arbeid. Planprogrammet har allerede vært på høring, innspillene vurderes nå av jernbanens fagfolk. Det brukes store millionbeløp på arbeidet.

Jeg hadde forstått Senterpartiets kritikk dersom den rødgrønne regjeringen hadde jobbet frem et byggeklart prosjekt, men som nå ble stoppet. Men det lå ingen konkrete planer om å bygge ny E16 eller ny Vossabane. I de rødgrønnes siste transportplan (NTP) varslet regjeringen at de skulle mekke på eksisterende strekning. Det lå ikke planer eller penger til å bygge ut en ny Vossabanen/E16. Ei heller kan Senterpartiet vise til noen vesentlig pengebruk på E16 mens de styrte.

Skeie later også som om det var vedtatt å bygge ut Sørlandsbanen, med henvisning til en utredning fra 2011. Fakta er at hans regjering aldri la inn noen penger til å gjennomføre noe som helst av kobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det ligger derimot inne i vår Nasjonal transportplan, samtidig som vi allerede er i gang med å bygge ut E18.

Med dagens regjering går det fra ord til handling. Vi har lagt pengene på bordet. Vi har satt i gang fagfolkene. Det betyr faktisk noe hvem som styrer. Under dagens regjering er bevilgningene til både vei og jernbane økt kraftig. Etter mange tiår med forfall på vår infrastruktur, så er bevilgningene til vedlikehold doblet. Vi bygger mer nytt, vi passer på det vi har.

Vi har kritisert at man bygger stykkevis og delt. Derfor har vi gjennomført reformer både i vei og jernbanesektoren. Nå bygger vi stadig flere lange veistrekninger, og klarer få kostnadene ned. Bane NOR skal inngå jernbanekontrakter for rundt 60 milliarder kroner i løpet av de neste tre årene. Vi klarer ikke fikse alt på en gang, men med dagens tempo rykker prosjekter raskere frem i køen. Det vil de reisende langs Bergensbanen tydelig merke.

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.