Ny barnehage i Granvin:

Ekstrarunden enda på Tueteigen

Heradsstyret såg seg nøydd til å ta ein ny runde om ny barnehage i Granvin.

AV Sigrid Seim
Publisert
Oppdatert:


Barnehagesaka i Granvin

¤ Granvin starta i 2017 diskusjonane om ny barnehage. 
¤ Ein rapport frå Norconsult peika på manglar ved den eksisterande barnehagen, som går over tre etasjar, i eit gammalt skulebygg.
¤ Heradsstyret vedtok i oktober 2018 å byggja ny barnehage på Tueteigen.
¤ Høge kostnader har ført til at saka kom opp att til ny vurdering no.
¤ På ny vart det fleirtal for å byggja barnehage på noverande område, på Tueteigen.
¤ Heradsstyret er delt i synet på tomteval, der eit mindretal ynskte ei tomt nær Bygdatunet.

 

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.