– Dale er som ein sjarmerande alpelandsby

Om me ser bort frå temperaturen og nedbøren, så liknar Dale på mange måtar ein sjarmerande alpelandsby, sa Bodhild Laastad, som er aktiv i LivOGLyst-prosjektet, Dugnad for Dale.

AV Jan-Egil Dyvik
Publisert


LivOGLyst

  • LivOGLyst er eit program og nettverk for dei som ynskjer å vidareutvikla lokalsamfunnet sitt.
  • Føremålet er å styrkja lokalsamfunnet i brei forstand, med omsyn til lokal identitet, bulyst og lokalt næringsliv.
  • Arbeidet skal vera forankra i lokalsamfunnet med lag eller foreining som eigar og leiar av prosjektet. 
  • På Dale er dei inne i sitt andre prosjektår, og eitt av dei tydelege resultata av prosjektet er bruktbutikken «Fryd» midt i Gatå.
  •  Kjelde: Hordaland fylkeskommune

 

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.