NYTT INNGANGSPARTINyhende
Ordet fritt:

Bruk Holbergsplass til bussparkering

Torsdag den 16. august skal formannskapet på nytt behandle klagen fra Fleischer’s. Dette er klagen på avslaget på dispensasjonssøknaden fra vedtatt plan.

AV
Publisert
Oppdatert:

Det handler om nødvendige tilpassinger av trafikknutepunktet Voss Stasjon, slik at Fleischer’s får plass til nytt inngangsparti på framsiden av bygningen. Prosessen startet med Fleischer’s mulighetsstudie i perioden 2005- 2007, som omfattet hele området fra Svartenakken til Kulturhuset.

Planene ble forelagt Voss kommune (VK) på forhåndskonferanse i 2007 og er bakgrunnen for at Kulturhuset i sin tid ble dreiet sørover. På denne måten sikret vi tilstrekkelig plass til hotellet sitt nye inngangsparti.

Det første resultatet av mulighetsstudien var bygging av nytt kjøkken i 2009. En investering på 30 millioner kroner. Det ble videre avgjort at nytt inngangsparti måtte ligge i overgangen mellom den historiske bygningen i sveitserstil fra 1889 og nybygget i øst fra 1960-tallet. Heistårnet skulle åpnes opp, slik at hotellet fikk et gjennomgående resepsjonsområde med inngang fra begge sider. Etter åpningen av nye Voss stasjon ble endring av inngangsparti kritisk. Nå sluses enda flere ned gjennom undergangen og ut i Evangervegen eller fra perrongområdet og ned trappen i retning Evangervegen. Alle sliter de med samme problemstilling: Hvor er inngangen til Fleischer’s Hotel?

Det er slik at hverken det nye hotellet eller den nye gondolbanen har noen form for bussparkering eller busslommer for av- og påstiging på egen grunn. Planen er å bruke areal kjøpt og tilrettelagt av det offentlige. Noe av grunnen skal eksproprieres fra Fleischer’s. I overkant av 400 kvm for å bygge busslommer som skal betjene kundene til Bane Nor, som togeier og nyetablert hotelleier, samt kundene til gondolen. Alt betalt og tilrettelagt av det offentlige.

Det nye hotellet har 900 kvm på gateplan som skal benyttes til næringsareal. Det er i tillegg satt av plass til parkering for 27 privatbiler. Fleischer’s Hotel har krav om over 100 parkeringsplasser.

Ville det ikke være mer naturlig at statseide Bane Nor måtte avstå areal til håndtering av offentlig kommunikasjon? Er det riktig at Fleischer’s Hotel som privat næringsaktør skal avstå grunn til disse formålene? Det gjør ikke situasjonen bedre at grunnen som eksproprieres er planlagt brukt til videreutvikling av Fleischer’s egne næringsvirksomhet.

Skal Fleischer’s nå måtte avstå mer grunn til offentlig kommunikasjon, kan det ikke skje uten at hotellet samtidig får plass til nytt inngangsparti, som vist på tegningene. Et kompromiss i denne saken er busslommer på 54 i stedet for 70 meter. Det er ikke riktig at Fleischer’s Hotel, som har trukket gjester til Vossabygden i 154 år, skal lide fordi andre ivrige statseide aktører ønsker å gå oss i næringen.

Det er totalt 20.000 kvm grunnareal i dette området, inkludert Fengslestomten, stasjonsområde, gondolbane, nytt hotell, rutebilstasjon og busslommer langs E16. Inkluderes Fraktgods-tomten, så blir det 23.200 kvm grunnflate. Med alt dette arealet tilgjengelig, må det være mulig å finne løsninger uten å blokkere for Fleischer’s lenge planlagte nye resepsjon- og inngangsparti.

Vi håper politikerne forstår at det er vanskelig for hotellet å akseptere en løsning som ikke gjør at vi får et inngangsparti på framsiden. Ikke fordi ledelsen på Fleischer’s er vanskelige, men fordi hotellet rett og slett trenger et slikt inngangsparti. Det eneste riktige nå er en kompromissløsning med reduksjon av busslommene for av- og påstigning til 54 meter. Med 54 meter vil vi også kanskje unngå at turistbussene benytter disse busslommene til korttidsparkering – eller nattparkering. Trafikknutepunktet løser nemlig ikke utfordringen med parkering av turistbusser.

Etter å ha snakket med bussjåførene, både lokale og de som kjører turistbussene. Det behovet som det nye trafikknutepunktet ikke løser, er behovet for parkering for turistbusser. En turistbuss som kom til Voss her om dagen parkerte foran Kulturhuset, de skulle være på Voss i tre timer før retur til Bergen. Fra kl 11-14 stod den parkert foran Kulturhuset. Derfor oppstår det slike situasjoner som Nesheim hos Tide refererer til i sine innlegg i avisa Hordaland.

Løsningen på dette problemet er ikke å lage busslommer på 70 meter, som det er kan stå 3- 4 busser i om nødvendig. Løsningen er at det må tilrettelegges parkering for turistbusser i sentrum. Og for å være løsningsorientert, så foreslår vi at hele gateplanet på Fengselstomta i fremtiden brukt til parkeringsplass for busser. Da kan alle bussene fjernes fra Holbergsplass, noe som vi gi dette området et kjempeløft. Med bussparkering på Fengselstomten, i gåavstand fra knutepunktet, så vil behovet for antall busslommer for av- og påstiging bli redusert. Fordi da vil busslommene brukes til av- og påstiging, og ikke parkering.

Fleischer’s håper at politikerne ser at saken må løses med et kompromiss, og at det er mulig for eksempel å se på bruk av Fengselstomten for å finne gode løsninger for bussparkering.

Erik Fleischer Tønjum, hotelldirektør Fleischer’s Hotel

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.