Beintøff miljøinnsats

– Det er vanskeleg, men me må byrja ein plass, seier elevane i sjuande klasse ved Lægreid skule, om miljøsaka og klimaendringane.

AV Karl Ystanes
Publisert
Oppdatert:


Beintøft

  • Beintøft er største gå-til-skulen-aksjon i Noreg, og varer heile september.
  • Med Beintøft ynskjer organisasjonen Miljøagentene å vera med på å skapa eit større miljøengasjement og medvitsgjering rundt miljøproblem knytte til bilkøyring i skule og lokalsamfunn.
  • Dei meiner at miljøvenleg transport til og frå skulen gjev mindre luftforureining lokalt og lågare CO2-utslepp skapt av biltrafikk.
  • Det oppstår færre trafikkfarlege situasjonar, og borna vert meir opplagde til å ta til seg kunnskap i skuledagen.
  • Kjelde: www.miloagentene.no

 

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.