SNØbrøytingNyhende

– Altfor høg snødjupn før brøyting

Det kjem – i Voss herad – ikkje til å verta brøytt den komande vinteren på samlevegar, gater og busstrasear, før det er 12 centimeter turr snø og 8 cenntimeter våt snø.

AV Jan-Egil Dyvik
Publisert


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.