UVISS FRAMTIDOrdet fritt
Ordet fritt:

Viltforvalting på ville vegar

Det er med otte eg les i dagens «Hordaland», om at Voss kommune vil bruka tid, pengar og makt på å avliva hjorten «Brownie». Som tydelegvis er teken godt vare på av privatpersonar. Etter å ha blitt gåande åleine ved Bulken skule, skada i ein fot, sidan mora vart påkøyrd på stamvegen hausten 2018.

AV
Publisert
Oppdatert:


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.