KRAFTIG KRITIKKOrdet fritt
Ordet fritt:

Vassenden har stempla ut – del II

Kommentarene fra Einar Hauge (EH) og Radina Trengereid (RT) på Hordaland sitt intervju med meg var interessant lesning og krever svar.

AV
Publisert
Oppdatert:

Jeg har stor forståelse for at hverken EH eller RT uttaler at de ikke ønsker å gå i polemikk om de konkrete sakene som er omtalt i intervjuet.

Uten dokumentasjon påstår likevel RT at mine kommentarer kun er å betrakte som «mine personlige oppfatninger og tolkninger, og av den grunn overhodet ikke er en saklig og objektiv fremstilling av de faktiske forhold».

Det har RT full rett til å mene. Min vurdering er selvsagt at mine kommentarer og vurderinger er faktabasert. Så får andre bedømme hvem som er nærmest sannheten.

RT skriver at resultatene oppnådd i helse- og omsorg i tiden hun var kommunalsjef kan oppsummeres slik;

• «Flere omfattende og vellykkede organisasjonsutviklings- og forbedringsprosesser

• Betydelig kompetanse- og kvalitetsløft på alle nivå i organisasjonen

• Lavere sykefravær, eks.vis ved Voss sykehjem en reduksjon på 19 % i 2014 til 2015 og 35 % fra 2013 til 2015.

• Et økonomisk resultat som pekte i positiv retning»

Det skjedde utvilsomt mye positivt i helse og omsorg i årene RT styrte, men utfordringene var også mange.

Når det gjelder de punktene RT oppsummerer sin styringsperiode med er mine ”personlige oppfatninger og tolkninger” slik;

• Det største utviklingsprosjektet var «Strategidokumentet. Morgendagens omsorg i mine og dine hender 2015 – 2025.» Konsulentutgiftene for utarbeiding av rapporten var i underkant av 1 mill. Jeg er fullt ut ening i tilrådingene i strategidokumentet. 8 prinsipper skal sikre flytting av fokus fra reparasjon til forebyggende arbeid. Problemet er imidlertid at strategidokumentet inneholder svært lite nytt i forhold til tidligere vedtatt omsorgsplan. (satsing på folkehelseprinsippet, bygge opp tjenestene fra laveste nivå i omsorgstrappen, satse på rehabilitering m.v.)

• Betydelig kompetanse og kvalitetsløft på alle nivå i organisasjonen? Det er en sterk påstand uten dekning i virkeligheten. Dokumentert utviklingen i helseavdelingen i perioden 2014 – 2016 er vel alene bevis på det.

• Lavere sykefravær?: SSB. Kostra har publisert følgende fraværs statistikk for omsorgstjenestene for perioden 2013 – 2017. (Måleenheten er antall årsverk)

Voss

Saken fortsetter under annonsen.

2013 - 45,3
2014 - 45,87 
2015 - 48,09
2016 - 54,67
2017 - 43,92

Det er selvsagt positivt at sykefraværet ved Voss sykehjem ble redusert, men gode enkeltresultat forteller lite om helheten. Statistikken viser at fraværet i omsorgssektoren økte markant fra 2015 til 2016 for så å synke i 2017. Dersom de publiserte kostra tallene er korrekte er dette kanskje ikke overraskende funn for de som har fulgt med utviklingen under og etter RT sin tid som kommunalsjef.

• Økonomi: Netto driftsresultat fra helse og omsorg i tabellene fra EH/RT viser positive driftsresultat i 2014 og 2015, og millionunderskudd i 2016.

• Det interessante er å se historien bak tallene. I årsmeldingen for 2016 (s. 34) kan vi lese at kommunalavdelingen gikk med underskudd på 4,4 mill.

Underskuddet på 4,4 mill. var «etter at budsjettramma vart auka med 3,4 mill-kr (legevakt) og deretter med 5 mill. kr (meirkostnad personale)». I 2015 viser regnskapet et overskudd på 104.000.- i forhold til revidert budsjett. Resultatet kommer etter at avdelingen fikk tilleggsløyving på 5,6 mill. 3 kvartal. Også i 2014 fikk helse og omsorg tilleggsbevilgninger.

Tek eit oppgjer med kontroversiell periode

Oppsummert: Det er ikke spesielt imponerende å levere netto driftsresultat i balanse, eller drive «innafor budsjett», som EH sier, når merutgifter blir kompensert fortløpende. Til tross for store tilleggsløyvinger i 2016, ble underskuddet likevel 4,4 mill. Underskuddet i 2016 var betydelig høyere enn i siste året før RT overtok styringen av avdelingen.

Det er rett som RT påpeker at jeg fra 2010 jobbet i stab til rådmannen og derfor naturlig nok ikke engasjerte meg i den løpende driften i helse og omsorg. Det var ikke mitt ansvar.

Einar Hauge skriver følgende: «RT var etter mitt syn ein svært dyktig leiar».

Det er fullt mulig jeg tar feil, men jeg tror ikke det var god ledelse og vellykkede organisasjons- og forbedringsprosesser, styrt av EH og RT, som gjorde at politikerne i Voss (til slutt) konkluderte med at Voss kommune hadde utviklet et alvorlig omdømmeproblem.

Jeg er helt enig med Hans-Erik Ringkjøb i hans kommentar om at utviklingen i helse og omsorg er på rett vei. Jeg er heller ikke i tvil om at Voss har en meget oppegående og dyktig ordfører.

Med dette innlegget er min utstempling fra Voss kommune endelig. Med få unntak har det vært en hyggelig reise. Lykke til videre.

Magne Vassenden, pensjonist

Les også

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.