SKEPTISKOrdet fritt
Ordet fritt:

Om norsk bistand

Under Bondevik-regjeringa vart norsk bistand auka til 1 prosent av brutto nasjonalprodukt. Det gav ein betydeleg auke i budsjetta frå år til år. Men hadde me kompetanse til å fylgja opp denne auken i pengar på ein god måte? skriv Tryge Refsdal.

AV
Publisert
Oppdatert:


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.