Ja til legekontorOrdet fritt
Ordet fritt:

Om hattar og legekontor

På folkevaldopplæring 5.-6. november fekk nye heradsstyre- og varamedlemmer opplæring i skilnaden på administrasjonen og politikarane sine ulike roller, noko eg synest er vanskeleg. Om ein legg til faglegheit, vert grensene ytterlegare utviska, skriv Hilde Skorve.

AV
Publisert


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.