Ordet fritt:

Matjorda burde være hellig

Matjorda er grunnlaget for sivilisasjon og bosetting. Naturen har brukt tusenvis av år på å lage den.

AV
Publisert

Her i Norge er den ekstra sjelden. Bare 3 prosent av landet egner seg til å dyrke mat og kun en tredjedel av dette er egnet til å dyrke matkorn. Likevel fortsetter vi å legge matjorda under asfalt, kunstgressbaner, boliger og kjøpesentre. I snitt lar kommunene 6000 mål matjord forsvinne hvert eneste år. Derfor jobber De Grønne for en ny jordvernpolitikk i Norge.

I forrige uke fremmet vi sju forslag på Stortinget for å redde matjorda. Vi ville blant annet gi matjorda nasjonal beskyttelse ved å flytte ansvaret for matjorda fra kommunen til staten. Vi ville lage en ny lovhjemmel som gjør det mulig å gi matjord varig vern og vi foreslår å stramme inn kravene for å kunne gi dispensasjon til å bygge ned matjord. Dessverre ble samtlige forslag nedstemt. I tiden som kommer må vi derfor ta kampen for matjorda lokalt i kommunestyrene og på fylket.

For De Grønne i Hordaland er jordvern et verdispørsmål. Solidaritet med framtidige generasjoner er kjernen i vår politikk. Vi kan ikke fortsette å frarøve våre barnebarn muligheten til å dyrke mat av hensyn til kortsiktig inntjening for utbyggere og kommuner. Vi vet at vi kommer til å trenge mer mat i fremtiden. FN har beregnet at den globale matproduksjonen må økes med 70 prosent for å sikre verdens befolkning nok mat innen 2050. For at Norge skal følge opp sitt globale ansvar for å nå FNs Bærekraftsmål, må vi her hjemme ta ansvar for å øke vår egen selvforsyningsgrad. Derfor trenger vi en tøffere jordvernpolitikk både i Norge og i Hordaland.

Det er derfor skuffende at Sp, Ap og KrF i stedet for å stemme for vårt forslag, som de jo åpent sier at de er helt enige i, heller velger å be landbruksministeren komme med en ny jordvernstrategi utpå høsten. Da kan vi utrede utredningen en gang til, revidere strategien om igjen, snakke om jordvern en gang til – alt mens matjorda bygges ned.

ENGASJERT

Vi vet jo allerede meget godt hva Høyre og Frp mener: De vil at staten skal blande seg minst mulig inn i den arealpolitikken – også når matjord og natur er truet.

Det er sprik mellom ord og handling. Selv om Sp, Ap og KrF i ord er enige med MDG i at det trengs sterkere tiltak for å verne matjorda, så vises det ikke i vedtakene i Stortinget. Vi trenger konkrete tiltak – ikke flere utredninger og strategier.

Vi trenger en ny og tøffere matjordpolitikk – både i Norge og særlig på Vestlandet. All matjord er lokal og for hvert mål matjord som går tapt i våre kommuner, vil matsikkerheten vår bli litt dårligere. Det haster å verne matjorda.

Natalia A. Golis, fylkestingspolitiker Miljøpartiet Dei Grøne Hordaland

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.