NamnetOrdet fritt
Ordet fritt:

Kvitli/Kvisli

I samband med mitt innlegg i Hordaland torsdag 31.okt. opplyser bladet at namnet er gjeve av kommunen. Det er vel og bra. Kommunen har namnemynde over vegar og gater.

AV
Publisert


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.