PRESSEMELDINGOrdet fritt
Ordet fritt:

– Kunne levd godt uten det nye hotellet

Fleischer’s Hotel ønsker ny gondolbane velkommen.

AV
Publisert

Det vil gjøre at Voss igjen blir å betrakte som en vinterdestinasjon. Vinterturismen i sentrum har praktisk talt vært fraværende de 10 siste årene. Det vil forhåpentligvis ny gondolbane gjøre noe med. Spørsmålet er om den vil skape nok trafikk til å fylle 1000 Hotellsenger hver dag hele vinteren.

Vi kunne selvsagt levd godt uten det nye hotellet, som innebærer en dobling av hotellkapasiteten på Voss. Når det likevel kommer, så har vi ikke annet valg enn å brette opp ermene og levere et enda bedre produkt. Vi skulle imidlertid ønske at Voss kommune hadde foretatt en konsekvensutredning av satsningen før den ble iverksatt. Tall fra LO sier at det ikke er anbefalt å etablere ny hotellkapasitet i områder hvor beleggsprosenten er under 70 prosent i snitt. I sentrum av Voss er denne på ca 50 prosent. Jeg vil anta at Voss kommune forventer at gondolen vil trekke mange nye gjester, hvorav 80 prosent antas å være sommerturister. Videre er det grunn til å anta at det nye hotellet vil trekke flere gjester til Voss. Det er imidlertid begrenset hvor mange det blir på kort sikt. Det nye driftshotellet forespeilet en dobling av besøkende innen de neste ti årene. Det er for lang tid, med tanke på at hotellkapasiteten dobles fra dag 1 etter etablering i 2020.

De to familieeide sentrumshotellene sliter med å fylle sine ca 500 senger i andre måneder enn juni, juli og august. Nå skal vi altså fylle 1000 hotellsenger fra og med 2020. Forsvarlig drift krever et snittbelegg på 70 prosent. Det betyr at Voss i snitt må trekke 700 hotellgjester til sentrum hver dag for å være levedyktig på lang sikt. 70-80 prosent av disse har de siste årene kommet i juni, juli og august og 90 prosent av disse kommer via Bergen. Satsningen vil med andre ord kreve en helt annen vei- og bane kapasitet enn den vi har mellom Bergen og Voss i dag. Kanskje satsningen på 1,5 milliarder kan bidra til å fremskynde K5 med ny vei og bane til Voss? Det vil være nødvendig og kjærkomment.

Etter 154 år med hotelldrift på Voss er det klart at Fleischer’s har lang horisont. Hotellet har overlevd to verdenskriger, flere tilløp til brann og det har sågar vært vurdert revet og bygget opp igjen på sørsiden av riksvegen. Fleischer’s har lange tradisjoner på Voss og en vilje av stål. Vi håper på det beste, men frykter det verste. Ingen er tjent med en priskrig, som den med høyest driftskostnader vil tape. Så kan jo «heradspolitikerne på Voss» spekulere i hvem det blir.

Like lenge som det nye hotellet har vært under planlegging, har Fleischer’s forsøkt å nå frem med følgende budskap til Voss kommune: FLEISCHER’S HOTEL TRENGER ET NYTT INNGANGSPARTI PÅ FREMSIDEN AV BYGNINGEN! Vi har fremdeles ikke rukket gjennom. Vi sitter nå og skriver nok en klage på en avslått søknad fra kommunen om å få justert ned lengden på to busslommer fra 72 til 56 meter. Dette er i praksis det som hindrer Fleischer’s Hotel i å kunne etablere et funksjonelt inngangsparti på framsiden av hotellbygningen. Vårt forslag har flere positive elementer i seg, blant annet vil også Kulturhuset få videreført tilkomsten på nordvestsiden. En tilkomst som ikke er med i de vedtatte planene fra 2013. Så får vi bare håpe på at neste klage vil føre frem.

Med ærverdig hilsen

Alette Hjelmeland

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.