BER OM INFORMASJONOrdet fritt
Ordet fritt:

Kor langt er de komne med barnehage på Bolstad 2020?

Ope brev til kommunalsjef for oppvekst, ordføraren og dei politiske partia.

AV
Publisert


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.