Ynskjer barnehageOrdet fritt
Ordet fritt:

Kan me lita på lovnadane frå før valet om at barnehagen på Bolstad skal haldast oppe?

For nokre 10-år sidan var det mykje skriving om å satsa på Bolstad som veleigna stad for å auka folketalet i Voss kommune. Kort reisetid til Bergen, nærleik til Voss med kommunale tenester, handlesenter og vidaregåande skular.

AV
Publisert
Oppdatert:


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.