ASFALTOrdet fritt
Ordet fritt:

Ja til bedre asfalt i distriktene

Visste du at Miljøpartiet De Grønne er ett av partiene i den norske partifloraen som vil prioritere vegvedlikehold og veier i distriktene høyest?

AV
Publisert

Regjeringen skal ha skryt for å ha lagt seg på et rekordhøyt nivå når det gjelder vegvedlikehold. Aldri tidligere er det bevilget mer penger til dette i Norge. Og det trengs.

Vedlikeholdsetterslepet på veg og bane er fortsatt dramatisk. Man sparer som kjent ikke penger ved å kutte vedlikehold. Da tærer man på vegkapitalen. Å kutte ut vedlikehold er å som å pisse i buksa for å holde varmen.

I De Grønnes alternative statsbudsjett la vi oss på samme rekordnivå som Regjeringen i pengebruk til vedlikehold av veger. I tillegg bevilget vi 300 millioner mer til trafikksikkerhetstiltak enn Regjeringen, 100 millioner ekstra til miljø og servicetiltak og 100 millioner ekstra til skredsikring i distriktene.

Summen av dette er tidenes politiske vedlikeholdspakke for veier i distriktene.

Det vi kutter ut er store nye firefelts motorveier inn mot de store byene. Samt meningsløse prestisjeprosjekter som «fergefri E39».

Forestill deg at samtlige norske fjorder fra Stavanger til Trondheim skal krysses med bro eller tunell for å føre frem en firefelts motorvei.

Som eneste parti har De Grønne gått imot dette nasjonalt og lokalt. Et slikt prosjekt er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil i tillegg rasere det flotteste vi har å by på av naturopplevelser i dette landet. Skal dette prestisjeprosjektet gjennomføres, vil det gå på bekostning av andre viktige samferdselsprosjekter og nødvendig vegvedlikehold i distriktene.

Vi i De Grønne bruker heller pengene på kollektivtrafikk og bane i byene, elektrifisering av fergesamband på Vestlandet, samt altså vegvedlikehold, rassikring og et nettverk av hurtigladestasjoner i distrikts-Norge.

De Grønne er ikke imot vei. Vi mener bare at trafikkutfordringene i de store byene heller løses med billigere og bedre kollektivtrafikk og at det er bedre å vedlikeholde og utbedre de veiene vi har istedenfor å satse på nye politiske prestisjeprosjekter.

De veiene som er vil bli bedre vedlikeholdt med De Grønne enn med de blå eller blågrønne

Ståle Sørensen, Miljøpartiet De Grønne

Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.