Ordet fritt:

Eldreomsorg no og i morgon

Innbyggjarane i Voss herad kan vera trygge på at dei vil få hjelp når dei treng det. Samstundes er me nøydde å erkjenna at helse og omsorgstilbodet vil sjå annleis ut i framtida enn det ser ut i dag.

AV
Publisert
Oppdatert:


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.