OljeproduksjonOrdet fritt
ORDET FRITT:

Det er eine og åleine forbrukaren som er skuld i forureininga

Saka er oljeboring. Både her og der, nord og sør.

AV
Publisert


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.