Bolstad barnehageOrdet fritt
ORDET FRITT:

Barnehage på Bolstad endå ein gong

Fyrst vil eg takka ordførar Hans-Erik Ringkjøb og hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet Voss Aud Irene Lavik for rettleiinga deira om lov og reglar.

AV
Publisert


Lesarane si meining

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då vert det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, trugslar, hatske meldingar eller reklame vert ikkje akseptert på avisa-hordaland.no. Falske profilar vert utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.