Student

AV
Publisert
Oppdatert:

Vilkår for Studentabonnement

Hordaland har halv pris på abonnement for studentar.
For å få innvilga studentpris, må me motta kopi av studentbevis frå lærestaden.

Studentabonnement gjeld for desse studia:

  • Høgskule og universitet.
  • Ungdom i fyrstegongsteneste og sivilteneste
  • Elev ved Folkehøgskule*
  • Elev ved Vidaregåande skule*
  • Lærlingar*

*som ikkje bur på same adresse som foreldre og føresette

Har de spørsmål vedr. studentabonnement, ta kontakt med oss på
tlf 56 53 03 00 eller e-post abonnement@avisa-hordaland.no